אורחים וחברים יקרים, בתקופה הקרובה הספרייה שלנו תיפתח לקהל רק בימי שישי (08:30 – 13:30).
הודעה על פתיחתה שוב בימי שני, נמסור כאן בהמשך.
אתכם הסליחה