הרינו להודיעכם כי לאור הנסיבות הביטחוניות באזור, אירוע העצמאות של פולין אשר תוכנן להערב, 12בנובמבר, בשעה 19:00 במרכז ענב לתרבות בת"א – מבוטל. 

נמשיך ונעדכן אתכם כאן ובשאר הערוצים שלנו

אתכם הסליחה