הרינו להודיעכם כי עקב עבודות תשתית בבניין, הספרייה שלנו לא תיפתח לקהל ביום שישי ה-13 בספטמבר

עימכם הסליחה.

נשוב וניפגש במועדי הפעילות הרגילים, בשבוע הבא ואילך.