שר החוץ הפולני מכריז על תחרות בין חוקרים והיסטוריונים, בה יזכה הפרסום הטוב ביותר אודות היסטוריה פולנית אשר נכתב בשפה שאיננה פולנית

וכן, הפרסום הטוב ביותר בפולנית שנכתב על ההיסטוריה של הדיפלומטיה הפולנית.

ישתתפו פרסומים שהתפרסמו לאורך שנת 2018. 

היסטוריונים וחוקרים מוזמנים להירשם לתחרות עד ה-30 ביוני 2019. 

גובה הפרס – 10,000 יורו. 

לפרטים נוספים