"אלוהים נמצא בגטו"

אנה בורקובסקה הייתה נזירה ראשית במנזר דומיניקני קטן קרוב לוילנסקה. עם התחלת גל רציחות היהודים באזור ווילנה, פתחה אנה את שערי המנזר בפני קבוצה של 17 יהודים, חברי התנועות החלוציות-ציוניות באזור. למרות השוני העצום בסגנון החיים – נשים נוצריות דתיות אדוקות וחבורת יהודים חילונים אקטיביסטים – הלכו והתקרבו הנזירות והמסתתרים במנזר, אלה לאלה. החלוצים מצאו מקלט בטוח ועבדו בשדות לצד הנזירות ואפילו כינו את אנה "אמא", בעברית.

בחבורה היה גם אבא קובנר, מנהיג השומר הצעיר וממנהיגי התנועות שקראו למרוד בנאצים – "הבריחה" ו"הנקם". היה זה בין כתלי המנזר, שם ניסח קובנר את הכרוז המפורסם שלו (1942) "אל נלך כצאן לטבח!" לאחר שהבין כי הרציחות אינן מקרים נקודתיים אלה חלק משיטה ומתכנית גרמנית-נאצית להשמדת יהדות אירופה.

בסוף 1941 החליטו החלוצים לעזוב את המנזר ולשוב לגטו לשם הקמת תנועת התנגדות. אנה בורקובסקה ניסתה להניא אותם מכך, ללא הצלחה. כתוצאה מכך, ניסתה מאוחר יותר לחבור אליהם בגטו – "אלוהים נמצא בגטו", כך אמרה. משסורבה על ידם וניסתה בכ"ז לסייע, הייתה זו שהבריחה לתוך הגטו רימונים וכלי נשק.

בספטמבר 1943 נאסרה בידי הנאצים אשר חשדו בה ולמזלה, נותרה בחיים. חבורת החלוצים עלתה לישראל מייד עם תום המלחמה ורק בשנת 1984 הצליחו ליצור קשר עם אנה, בת ה-84. באותה שנה העניק ארגון יד ושם לאנה בורקובסקה, לצד 6 נזירות נוספות מבין שותפותיה למנזר, את תואר חסידת אומות העולם. אבא קובנר נטע עץ לכבודה בשדרת חסידי אומות העולם בהר הזיכרון בירושלים ונסע לוורשה להעניק לה אישית את התואר. כשתמהה בורקובסקה על מה הכבוד, אמר לה : "את אנה של המלאכים. בימים שהמלאכים הסתירו פניהם מאיתנו, היית עבורנו אנה מן המלאכים, לא מן המלאכים שאנו בודים אותם מליבנו אלא מן המלאכים שבונים את חיינו לנצח."

 

בתמונה : אנה בורקובסקה ואבא קובנר במרכז, בטקס הענקת האות לבורקובסקה