שר החוץ הפולני מכריז על תחרות בין חוקרים והיסטוריונים, בה יזכה הפרסום הטוב ביותר אודות היסטוריה פולנית אשר נכתב בשפה שאיננה פולנית וכן, הפרסום הטוב ביותר בפולנית שנכתב על ההיסטוריה של הדיפלומטיה הפולנית. מוזמנים להשתתף בתחרות ספרים שהתפרסמו במהלך שנת 2017. היסטוריונים מוזמנים להירשם לתחרות עד ה-15 במאי 2018.

על הרישום להיעשות בפורמאט ספרותי בלבד  – מונוגרפיים אקדמיים, התייחסויות אקדמיות, מקורות וכיוב' – כשעל הפרסומים להיות של לא יותר משלושה מחברים. הפרס הראשון בקטגוריה של הפרסום הטוב ביותר על היסטוריה פולנית בשפה זרה יהיה בגובה של 10,000 יורו. הפרס עבור הפרסום בפולנית בנושא של היסטוריה של הדיפלומטיה הפולנית יהיה בגובה של 20,000 זלוטי. הפרסים יוענקו בידי שר החוץ ובהמלצת המועצה לדיפלומטיה היסטורית.

כיצד משתתפים ?

על מנת להשתתף בתחרות יש לשלוח את הספר/הפרסום אל משרד החוץ הפולני כשעליו להגיע ליעדו עד ה-15 במאי 2018. על המשלוח לכלול 3 עותקים. במידה וניתן, יש להוסיף ביקורות עמיתים, חוות דעת ופרסומים אודות הספר, במידה והיו כאלה. התחרות פתוחה השנה רק לפרסומים שראו אור בשנת 2017.

על הפרסומים להישלח בדואר לכתובת : Ministry of Foreign Affairs, Department of Public and Cultural Diplomacy, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warsaw;

על המעטפה יש לציין : ‘History Contest of the Minister of Foreign Affairs’

העותקים לא יוחזרו לשולחים.

לפרטים ולשאלות לגבי התחרות יש לפנות באימייל :  ddpk.sekretariat@msz.gov.pl

כשבנושא המייל יש לכתוב : 'History Contest of the Minister of Foreign Affairs'

 

מידע נוסף על חוקי התחרות ניתן למצוא בחוק מס' 24 של שר החוץ מתאריך 18 ביולי 2017 –

Order n°24 of the Minister of Foreign Affairs of 18 July 2017

בנושא – History Contest of the Minister of Foreign Affairs