עדותה של לוצינה מצקייביץ' שהייתה חיילת ב-AK – ארגון ההתנגדות הפולני בימי מלחמת העולם ה-II – ושהייתה אסירה במחנות גוזן ואושוויץ-בירקנאו