עם בואה של שנת 2018 אנחנו רוצים לאחל לכל ידידינו, שותפינו ומכרינו, בישראל, בפולין ובעולם – שנה טובה!!
שתהיה זו שנה של עשייה מוצלחת, טוב, שפע, נחת ואחווה