<
Menu
על ספרות פולנית
Meet today's literatue גרסת הדפסה
ספרות פולנית


 
אתגר הפרוזה הפולנית של שנות התשעים גרסת הדפסה
ספרות פולנית

המחצית הראשונה של שנות השמונים לא היתה תקופה טובה לרומן. אירועים היסטוריים (לידתה של 'סולידריות' - איגוד העובדים העצמאי הראשון בגוש הקומוניסטי, התפתחות העיתונות והמו"לות שמחוץ לצנזורה, הכרזה על משטר צבאי ב-13 לדצמבר 1981) דחקו את הספרות הבדיונית. בפרוזה שנכתבה בשנים 1980-1986 בלטו סוגות דוקומנטריות כמו יומנים, זיכרונות, רפורטז'ות, ראיונות ומיני "סילווה", כלומר "סלט סיפורי". אלימות מצד המדינה, עוולות ומצוקה מתמשכת שליוו את החברה הפולנית בתקופת המשטר הצבאי - כל אלה שיתקו את הספרות היפה ומנעו ממנה למלא את תפקידיה: לבטא ביקורת חברתית ופוליטית, לומר את האמת לחברה, לחשוף עניינים מביכים (אלכוהוליזם, ניוון מוסרי, שחיתות).
 
 

.