<
Menu
על אמנות פולנית
צילום פולני במאה ה-21 גרסת הדפסה
אמנות פולנית

בצילום הפולני שלאחר שנת 2000 חלה התעוררות ברורה. החדירה הספקטקולרית של דור צעיר של צלמים, מלווים במבקרי אמנות, אוצרים ובעלי גלריות, הוא לא ההיבט היחיד של המצב החדש. בתחילת המילניום התחזקו תופעות כגון: התפתחות התרבות הוויזואלית במובן הרחב של המונח, מיסחור של הסביבה הוויזואלית (איקונוספירה), טכנולוגיה דיגיטלית להעברה ולרישום נתונים. הצילום מקבל משמעות גדולה יותר, ומשתמשים בו לא רק חובבים, צלמי עיתונות או צלמי פרסום, אלא גם אמנים שלוקחים לידיהם מצלמה. הודות למעמדה הגבוה של האמנות העכשווית, גדל לא רק הערך הסמלי של הפקות צילום, אלא גם הערך הכספי שלהן ועל כך מעידים האוספים הפרטיים והציבוריים וכן מספר המועמדים לבתי הספר הרבים לצילום.

 
התופעות החדשות באדריכלות הפולנית גרסת הדפסה
אמנות פולנית

הצעירים הריאליסטים
ביוני 2007 צוינו בפולין שני אירועים חשובים: 15 שנה להפעלת הרשת הסלולרית הראשונה ו-15 שנה לפתיחת סניף מקדונלד'ס הראשון. שני האירועים הללו, שנראים טריוויאליים לכאורה, היוו בשנת 1992 סימפטומים של שני מהפכים גדולים: כניסה למחזור העולמי של המשק ושל התרבות הפופולרית וכן גישה לחברת המידע.

 
עיצוב פולני אחרי שנת 2000 גרסת הדפסה
אמנות פולנית

אילו היינו שואלים בחו"ל את השאלה: "האם פולין מתקשרת אצלך לעיצוב?", היינו מקבלים כנראה תשובה שלילית. למרות זאת, זו הייתה תופעה מוזרה מאד, אם במדינה שבה המשק מתפתח בקצב כה מהיר, לא היה מתפתח גם העיצוב. דברים מעניינים קרו בפולין בזמנו ומעידות על כך הצלחות בתערוכות עולמיות בשני העשורים שבין מלחמות העולם או פרויקטים חדשניים משנות ה-60 של המאה ה-20. בתקופת פולין הקומוניסטית, כמדינה בעלת משק ריכוזי, העיצוב לא תפס מקום חשוב, אולם הייתה קיימת מערכת שבה הוא יכול היה לתפקד. בתעשייה היו קיימים תאי עיצוב, היה מכון לעיצוב תעשייתי והוקמו פקולטות לעיצוב ברמה סבירה.
 
אמנות בפולין המודרנית גרסת הדפסה
אמנות פולנית

במאה העשרים משברים פוליטיים גדולים בפולין התלכדו עם שינויים יסודיים באמנות הפולנית. השגת העצמאות על ידי פולין בשנת 1918 ולידת הרפובליקה הפולנית ה-2, באו ברגע בו באמנות הופיעו נטיות חדשניות עם האוונגרד בראש. תחילת שנות החמישים, תקופת הסוציאליזם הריאליסטי באמנות, שנכפה על ידי השלטון הקומוניסטי, ושנה חשובה 1955 – רגע של הפשרה פוליטית הקשורה למותו של סטאלין – זה המפנה השוטף באמנות הפולנית, המגדיר אסטרטגיות חשובות ביותר – מה שנקרא הפעם: "מודרניות" – לכל חצי היובל שבא אחרי תקופת הסטאליניזם.
 
 

.