<
Menu
על תיאטרון/מחול פולני
התיאטרון של המאה ה-21 גרסת הדפסה
תיאטרון/מחול פולני

המשכים ושינויים

בדיונים על השנים האחרונות בתיאטרון הפולני משתלבות שתי דעות. הראשונה אומרת שלאחר הפסקה פוליטית קצרה בעקבות המהפך של שנת 1989, התיאטרון שוב לקח על עצמו מחויבות חברתית. "חופש" התברר כפרויקט אזרחי שאין כלום בינו לבין שחרור בהיבט הרוחני או אפילו הכלכלי. היה ברור גם שבמציאות החדשה, האדם כפרט מחובר קשר בל-יינתק לכל מה שחברתי, פוליטי, כללי, ולכן לא ניתן להתעלם מכך או לנתק אותו.

 
שנות התשעים בתיאטרון הפולני "המחפש" גרסת הדפסה
תיאטרון/מחול פולני

ארכיפלג תיאטרלי על פלנטת פולין

שינוי המשטר בפולין והחזרת הזכויות הדמוקרטיות השפיעו , כמובן, על חיי התיאטרון. התיאטרון , שהוא אמנות חיה המתרחשת רק כאן ועכשיו , היווה תמיד תהודה עזה למציאות החוץ-תיאטרונית, וזו את קשורה קשר הדוק בפוליטיקה. אחד המחזות הפולנים החשובים ביותר – "החתונה", שנכתב ב-1901 בידי סטניסלאב ויספיאנסקי - מתחיל במילים "אז מה נישמע, אדוני, בפוליטיקה ?".

 
 

.