שימור ושמרנות

7-14 ביוני 2018, רחבי ירושלים שבוע העיצוב בירושלים יארח…