תכנית אקדמית חדשה הנפתחת בפולין בחודשי הקיץ ותכלול לימודי פולנית ולימודי תרבות פולין תיפתח בקרוב בפני סטודנטים זרים ובפני מורים לפולנית מאוניברסיטאות ברחבי העולם.

מועד סיום ההרשמה לתכנית – 18 בפברואר 2020.

כל הפרטים כאן :

Summer courses of Polish language and culture 2020