ביום ב' ה-6 בינואר 2020 המכון הפולני והספריה לא יהיו פתוחים לקהל עקב חג פולני מסורתי שמתקיים במועד זה. 

נשוב וניפגש בשעות הפתיחה הרגילות : 

ימי ב' 8:00 – 16:00

ימי ו' 8:00 – 13:30