ביום ב' ה-22 באפריל 2019 ספריית המכון הפולני תהיה סגורה לקהל. 

נשוב וניפגש לאחר מכן, בשעות הפתיחה הרגילות :

ימי ב' 08:00 – 16:00

ימי ו' 08:00 – 13:00