Kontury היה אוסף כתבים חשוב בפולנית, מאת סופרים ומשוררים ישראלים יוצאי פולין, אשר יצא לאור בישראל אחת לשנה מ-1986 ועד 2006.

במפגש הספרותי שנקיים ב-14 בדצמבר – זכרונות מ-Kontury  – נארח את רישרד לב, העורך הראשי האחרון של Kontury ואת הסופרת מריה לבינסקה ונדבר על שורשיו של Kontury ועל תפקידו החשוב כבסיס לביטוי געגועים לפולין ולתרבותה.

 

14.12.2018 (יום שישי)

בשעה :10:30

ספריית המכון הפולני

 

ההרצאה תערך בשפה הפולנית

 

להרשמה: telaviv.librarian@instytutpolski.org