אלו שניצלו מהתופת, אלו שנשארו לחיות בינינו כדי לספר על הזוועות שהתחוללו בימים האיומים ההם, אלו שנושאים איתם לנצח את סיפור השואה.

קיבצנו לכדי סרט מספר עדויות של יהודים ישראלים שחיו באירופה בימי המלחמה ההיא.
המילים הנוגעות שלהם צריכות להגיע אל כולנו.
הם תזכורת חיה עבורנו לסיפורם של אלה שלא שבו.

משתתפים : רחלק'ה ולולק-אליעזר גרינפלד, רחל איתן
ביים וערך : דורון צירולניק