שנת 2017 הוכרזה כשנת לודוויק זמנהוף, הן על ידי אונסקו והן על ידי הפרלמנט הפולני, לציון 100 שנה למותו של ממציא שפת האספרנטו.